آشپزیگیاه چتردار - ویبره

گیاه چتردار - غذای کودک سلام. من یک گیاه هستم. چتری بر سر دارم، اما ریشه و ساقه و برگ ندارم. اسم من قارچ است.

نکات آشپزیویبره